Försvarare & Målsägandebiträde

Vi biträder personer som är misstänkta för alla typer av brott, såväl under polisutredning som inför domstol. Vi biträder även personer som utsatts för brott. Vi åtar oss huvudsakligen uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde. Vi åtar oss även ärenden avseende migrationsrätt, familjerätt, tvångsvård samt kriminalvårdsärenden.

Misstänkt för brott?

Om Du är misstänkt för ett brott har Du många gånger rätt till en offentlig försvarare. Det är en advokat som företräder Dig i kontakter med polis, åklagare och domstol. Som brottsmisstänkt kan det vara värdefullt att biträdas av en offentlig försvarare.

Utsatt för brott?

Om Du har utsatts för ett brott har Du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Det är en advokat som biträder brottsoffret under polisutredning och rättegång. Vi har erfarenhet av uppdrag som målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn och åtar oss återkommande sådana uppdrag.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatfirman Evidentia strävar alltid efter att våra klienter ska vara nöjda med våra tjänster. Om Du som konsument är missnöjd i en arvodesfråga eller har andra ekonomiska anspråk gentemot byrån finns det under vissa förutsättningar en rätt att få sin sak prövad i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Du kan läsa mer på Advokatsamfundets hemsida.