Gunnar Eberhardt, Advokat

Jan Freij, Advokat

Carl-Henric Ringblom, Advokat

Anders Björk, Advokat

Anna Carlén, Advokat

Isabella Hessler, Biträdande Jurist

Anna Christensson, Sekreterare