Brottmålsadvokater

Advokatfirman Evidentia är specialiserad på brottmål inklusive eko-brottmål och består av advokaterna Gunnar Eberhardt, Jan Freij, Carl-Henric Ringblom, Anders Björk och Anna Carlén samt biträdande juristerna Isabella Hessler, Karin Thomasson och Anna Christensson.

Vi åtar oss främst uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.
Våra ledord är oberoende, kunskap och engagemang.

Vi strävar efter att hålla hög tillgänglighet när klienter och domstolar vill nå oss.