Specialister på brottmål

Advokatfirman Evidentia är specialiserad på brottmål inklusive eko-brottmål och består av advokaterna Gunnar Eberhardt, Jan Freij, Carl-Henric Ringblom, Anders Björk, Anna Carlén och Anna Christensson samt biträdande juristen Klara Lundberg.

Vi åtar oss huvudsakligen uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Advokatfirmans medarbetare biträder personer som är misstänkta för alla typer av brott, såväl under polisutredning som inför domstol. Vi biträder även personer som utsatts för brott.

Vi åtar oss också ärenden avseende migrationsrätt, familjerätt, tvångsvård samt kriminalvårdsärenden.

Advokatfirman har varit verksam på samma adress i över 20 år. Vår styrka är kunskap, engagemang och mångårig erfarenhet. Vi strävar efter att alltid hålla hög tillgänglighet när klienter och domstolar vill nå oss.